Vrijstaande levensloopbestendige woning in uitvoering – Venray 2021-2024

IJoeverscholen Buiksloterham, tijdelijke huisvesting twee basisscholen – Amsterdam 2023 i.s.m. Hund Falk Architecten

Uitbreiding woning – De Bilt 2019

Uitbreiding dijkhuis – Watergang 2019

Samenvoeging woningen middels een gat – Amsterdam 2021

samenvoeging woningen middels een trap – Amsterdam 2022

Verbouwing en verduurzaming appartement – Amsterdam 2022